Ardua prima via est. - Pierwsza ścieżka jest trudna. | Więcej
Łacina
Pokaż sentencje (2352):
podstawowe (681)
prawnicze (343)
biblijne (68)
skróty i inne (1260)
Szukane słowo:
Przeszukuje łacińskie sentencje i polskie tłumaczenia!
A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V

Haseł: 40

Da mihi castitatem et continentiam, sed noli modo! - Uczyń mnie czystym i wstrzemięźliwym, ale jeszcze nie teraz! (modlitwa Św. Augustyna)
Damnat quod non intelligunt. - Potępiają to, czego nie rozumieją.
Davus sum non Oedipus - Jestem Dawus, nie Edyp (jestem prostym człowiekiem, nie umiem rozwiązywać zagadek). (Terencius)
De duobus malis minus est semper eligendum. - Trzeba zawsze wybierać mniejsze zło. (Thomas a Kempis)
De fumo in flammam. - Z dymu w ogień (odp. z deszczu pod rynnę).
De gustibus noli disputare. - O gustach nie należy dyskutować.
De gustibus non est disputandum. - O gustach się nie dyskutuje.
De inimico non loquaris sed cogites. - Nie życz źle wrogowi; zaplanuj to.
De mortuis aut bene aut nihil - O zmarłych należy mówić albo dobrze, albo w ogóle. (Chilon ze Sparty)
De mortuis nil nisi bene. - O zmarłych należy mówić tylko dobrze.
Debemur morti nos nostraque. - My ze wszystkim, co mamy, jesteśmy dłużnikami śmierci. (o kruchości życia) (Horacius, "Ars poetica")
Dei facientes adiuvant. - Bogowie wspierają czyniących. (Varro)
Deum sequere. - podążaj za Bogiem. (Cicero, Seneca)
Dictum sapienti sat. - Mądremu starczy słowo; mądrej głowie dość dwie słowie.
Diem perdidi. - Straciłem dzień (bo nie uczyniłem nic dobrego) (Suetonius)
Difficile est satiram non scribere. - Ciężko nie pisać satyry (w czasach takiego upadku moralnego). (Iuvenalis)
Difficile est tenere quae acceperis nisi exerceas. - Ciężko zachować to, czego się nauczyłeś, bez ćwiczenia. (Pliniusz Młodszy)
Difficilis in otio quies. - Bezczynność nie daje odpoczynku.
Diligentia maximum etiam mediocris ingeni subsidium. - Pilność jest największą pomocą nawet dla przeciętnej inteligencji. (Seneca)
Dimidium facti, qui coepit, habet. - Kto zaczął, już wykonał połowę dzieła. (Horacius)
Dis aliter visum est. - Inna jest wola bogów (trzeba się pogodzić z losem). (Publilius Syrius)
Discenda est virtus. - Cnoty należy (można) się uczyć. (Seneca za Sokratesem)
Divide et impera. - Dziel i rządź (wprowadzaj niezgodę wśród poddanych, a łatwiej będzie nimi rządzić). (Filip, król Macedonii)
Divitiae apud sapientem virum in servitute sunt, apud stultum in imperio - Bogactwa u mądrego są na służbie, a u głupiego przy władzy. (Seneca)
Divitiae non sunt bonum. - Bogactwo nie jest dobrem (filozoficznie) (Seneca)
Docendo discimus. - Ucząc innych sami się uczymy (Seneca, "Listy moralne")
Domi suae quisque rex. - (Każdy dla siebie) w swoim domu królem.
Donec eris sospes, multos numerabis amicos. Tempora si fuerint nubila, solus eris - Dopóki będziesz bogaty, wielu mieć będziesz przyjaciół, lecz kiedy przyjdą złe dni, zostaniesz sam. (Seneca "Listy moralne")
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt. - Powolnego losy prowadzą, opornego wleką siłą. (idea stoicka)
Dulce bellum inexpertis. - Wojna (jest) słodka dla niedoświadczonych (nią). (Pindaros)
Dulce et decorum est pro patria mori. - Słodko i zaszczytnie jest umrzeć za ojczyznę. (Horatius)
Dum excusare credis, accusas. - Kiedy myślisz, że się usprawiedliwiasz, oskarżasz się. (Św. Hieronim)
Dum inter homines sumus, colamus humanitatem. - Póki jesteśmy wśród ludzi, bądźmy ludzcy. (Seneca)
Dum spiro, spero. - Dopóki oddycham, nie tracę nadziei. (Cicero)
Dum tempus habemus, operemur bonum. - Póki mamy czas, czyńmy dobro.
Dum vita est, spes est. - Póki jest życie, póty nadzieja.
Dum vivimus, vivamus. - Póki żyjemy, żyjmy. (filozofia epikurejska)
Duo cum faciunt idem, non est idem. - Gdy dwóch robi to samo, to nie jest to samo.
Duobus litigantibus tertius gaudet. - Gdy dwaj się kłócą, trzeci się cieszy; gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta (Ezop)
Dura lex, sed lex. - Twarde (surowe) prawo, ale prawo.
Sentencje
Wyszukiwanie wśród ponad 2,000 sentencji, w tym skrótów, zwrotów prawniczych i cytatów biblijnych.
Słownik
Przeszukiwanie łacińskich terminów lub ich polskich definicji wśród ponad 13,000 haseł słownikowych.
Odmiana
Koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika ze względu na właściwy schemat odmiany.
Forum Latinum
Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc, lub tylko szukasz znajomych, odwiedź nasze forum.
Jeśli masz ciekawy pomysł, znajdziesz błąd, lub chcesz zamieścić tu swoje materiały, napisz do nas.
Linki
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone.