Animus facit nobilem. - Umysł czyni szlachcica. | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Argonauci

16. Zdobycie Runa

Postrídié éius diéí Iásón cum sociís suís ortá lúce návem dédúxit, et tempestátem idóneam nactí ad eum locum rémís contendérunt, quó in locó Médéa vellus célátum esse démónstrábat. Cum eó vénissent, Iásón in terram égressus est, et sociís ad mare relictís, quí praesidió náví essent1, ipse cum Médéá in silvás sé contulit. Pauca mília passuum per silvam prógressus vellus quod quaerébat ex arbore suspénsum vídit. Id tamen auferre erat summae difficultátis; nón modo enim locus ipse égregié et nátúrá et arte2 erat múnítus, sed etiam dracó quídam specié terribilí arborem custódiébat. Tum Médéa, quae, ut suprá démónstrávimus, medicínae summam scientiam habuit, rámum quem dé arbore proximá déripuerat venénó ínfécit. Hóc factó ad locum appropinquávit, et dracónem, quí faucibus apertís3 éius adventum exspectábat, venénó sparsit; deinde, dum dracó somnó oppressus dormit, Iásón vellus aureum dé arbore déripuit et cum Médéá quam celerrimé pedem rettulit4. [ pokaż tłumaczenie ]


1 quí praesidió náví essent. Zdanie celowe z podówjnym dativusem.
2 et nátúrá et arte. "zarówno przez naturę, jak i sztukę" - miejsce znajdowało się na wzgórzu i było otoczone murem.
3 faucibus apertís. Ablativus absolutus.
4 pedem rettulit. Dosłownie: "zawrócił stopy", czyli "uciekł".
Sentencje
Wyszukiwanie wśród ponad 2,000 sentencji, w tym skrótów, zwrotów prawniczych i cytatów biblijnych.
Słownik
Przeszukiwanie łacińskich terminów lub ich polskich definicji wśród ponad 13,000 haseł słownikowych.
Odmiana
Koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika ze względu na właściwy schemat odmiany.
Forum Latinum
Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc, lub tylko szukasz znajomych, odwiedź nasze forum.
Jeśli masz ciekawy pomysł, znajdziesz błąd, lub chcesz zamieścić tu swoje materiały, napisz do nas.
Linki
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone.