Animus facit nobilem. - Umysł czyni szlachcica. | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Argonauci

2. Zrządzenie losu

Post breve tempus Peliás, veritus1 né régnum suum tantá ví et fraude occupátum ámitteret, amícum quendam Delphós2 mísit, quí óráculum cónsuleret3. Ille igitur quam celerrimé Delphós sé contulit et quam ob causam vénisset démónstrávit. Respondit óráculum núllum esse in praesentiá perículum; monuit tamen Peliam ut sí quis únum calceum geréns veníret, eum cavéret. Post paucís annís accidit ut Peliás mágnum sacrificium factúrus esset; núntiós in omnís partís dímíserat et certam diem conveniendí díxerat. Dié cónstitútá mágnus hominum numerus undique ex agrís convénit; in hís autem vénit etiam Iásón, quí á pueritiá apud centaurum quendam habitáverat. Dum tamen iter facit, únum é calceís in tránseundó nesció quó5 flúmine ámísit. [ pokaż tłumaczenie ]


1 veritus. Od czasownika vereor, vereri, veritus sum. Imiesłowy czasowników deponencyjnych tłumaczy się często na czas teraźniejszy.
2 Delphós. Nazwa miejsca nie wymaga przyimka, jeśli jest celem ruchu.
3 quí ... cónsuleret. Zdanie celowe.
4 Post paucís annís = post paucós annós.
5 nesció quó. Idiom: "nie wiem, którą", "jakąś".
Sentencje
Wyszukiwanie wśród ponad 2,000 sentencji, w tym skrótów, zwrotów prawniczych i cytatów biblijnych.
Słownik
Przeszukiwanie łacińskich terminów lub ich polskich definicji wśród ponad 13,000 haseł słownikowych.
Odmiana
Koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika ze względu na właściwy schemat odmiany.
Forum Latinum
Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc, lub tylko szukasz znajomych, odwiedź nasze forum.
Jeśli masz ciekawy pomysł, znajdziesz błąd, lub chcesz zamieścić tu swoje materiały, napisz do nas.
Linki
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone.