Animus facit nobilem. - Umysł czyni szlachcica. | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Argonauci

20. Układ z Peliasem

Tandem post multa perícula Iásón in eundem locum pervénit unde profectus erat. Tum é náví égressus ad régem Peliam, quí régnum adhúc obtinébat, statim sé contulit, et vellere aureó mónstrátó ab eó postulávit ut régnum sibi tráderétur; Peliás enim pollicitus erat, sí Iásón vellus rettulisset, sé régnum eí tráditúrum. Postquam Iásón quid fierí vellet ostendit, Peliás prímó nihil respondit, sed diú in eádem trístitiá tacitus permánsit; tandem ita locútus est: "Vidés mé aetáte iam esse cónfectum, neque dubium est quín diés suprémus mihi appropinquet. Liceat igitur mihi, dum vívam, hóc régnum obtinére; cum autem tandem décesseró, tú1 mihi succédés." Hác órátióne adductus Iásón respondit sé id factúrum quod ille rogásset2. [ pokaż tłumaczenie ]


1 tú. Jak w języku polskim, zaimek osobowy w mianowniku jest zbędny, ale podkreśla powagę obietnicy.
2 rogasset. Częsta w łacinie synkopa (zanik jednej lub kilku głosek wewnątrz wyrazu) w trybie łączącym czasu zaprzeszłego czasowników I deklinacji. Pełna forma "rogavisset" traci cząstkę "-vi-".
Sentencje
Wyszukiwanie wśród ponad 2,000 sentencji, w tym skrótów, zwrotów prawniczych i cytatów biblijnych.
Słownik
Przeszukiwanie łacińskich terminów lub ich polskich definicji wśród ponad 13,000 haseł słownikowych.
Odmiana
Koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika ze względu na właściwy schemat odmiany.
Forum Latinum
Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc, lub tylko szukasz znajomych, odwiedź nasze forum.
Jeśli masz ciekawy pomysł, znajdziesz błąd, lub chcesz zamieścić tu swoje materiały, napisz do nas.
Linki
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone.