Animus facit nobilem. - Umysł czyni szlachcica. | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Argonauci

21. Magiczna sztuka

Hís rébus cógnitís Médéa rem aegré tulit, et régní cupiditáte adducta mortem régí per dolum ínferre cónstituit. Hóc cónstitútó ad fíliás régis vénit atque ita locúta est: "Vidétis patrem vestrum aetáte iam esse cónfectum neque ad labórem régnandí perferendum satis valére. Vultisne1 eum rúrsus iuvenem fierí?" Tum fíliae régis ita respondérunt: "Num2 hóc fierí potest? Quis enim umquam é sene iuvenis factus est?" At Médéa respondit: "Mé medicínae summam habére scientiam scítis. Nunc igitur vóbis démónstrábó quó modó haec rés fierí possit." Postquam fínem loquendí fécit, arietem aetáte iam cónfectum interfécit et membra éius in váse aéneó posuit, atque ígní suppositó in aquam herbás quásdam infúdit. Tum, dum aqua effervésceret3, carmen magicum cantábat. Mox ariés é váse exsiluit et víribus refectís per agrós currébat. [ pokaż tłumaczenie ]


1 Vultisne. Czasownik "vultis" i cząstka "-ne", wprowadzająca pytanie ("Czy ... ?").
2 Num. Wprowadza pytanie wyrażające najczęściej niedowierzanie. Spodziewana jest odpowiedź przecząca.
3 dum aqua effervésceret. Tryb łączący czynności oczekiwanej.
Sentencje
Wyszukiwanie wśród ponad 2,000 sentencji, w tym skrótów, zwrotów prawniczych i cytatów biblijnych.
Słownik
Przeszukiwanie łacińskich terminów lub ich polskich definicji wśród ponad 13,000 haseł słownikowych.
Odmiana
Koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika ze względu na właściwy schemat odmiany.
Forum Latinum
Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc, lub tylko szukasz znajomych, odwiedź nasze forum.
Jeśli masz ciekawy pomysł, znajdziesz błąd, lub chcesz zamieścić tu swoje materiały, napisz do nas.
Linki
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone.