Animus facit nobilem. - Umysł czyni szlachcica. | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Argonauci

22. Niebezpieczny eksperyment

Dum fíliae régis hóc míráculum stupentés intuentur, Médéa ita locúta est: "Vidétis quantum valeat medicína. Vós igitur, sí vultis patrem vestrum in aduléscentiam redúcere, id quod fécí ipsae faciétis. Vós patris membra in vás conicite; ego herbás magicás praebébó." Quod ubi audítum est, fíliae régis cónsilium quod dedisset Médéa nón omittendum putávérunt. Patrem igitur Peliam necávérunt et membra éius in vás aéneum coniécérunt; nihil autem dubitábant quín hóc máximé eí prófutúrum esset. At rés omnínó aliter événit ac spéráverant, Médéa enim nón eásdem herbás dedit quibus ipsa úsa erat. Itaque postquam diú frústrá exspectávérunt, patrem suum ré vérá mortuum esse intelléxérunt. Hís rébus gestís Médéa sé cum coniuge suó régnum acceptúram esse spérábat; sed cívés cum intellegerent quó modó Peliás periisset, tantum scelus aegré tulérunt. Itaque Iásone et Médéá é régnó expulsís1 Acastum régem creávérunt. [ pokaż tłumaczenie ]


1 Iásone et Médéá é régnó expulsís. Ablativus absolutis z dwoma podmiotami: Iásone i Médéá, dlatego imiesłów jest w liczbie mnogiej.
Sentencje
Wyszukiwanie wśród ponad 2,000 sentencji, w tym skrótów, zwrotów prawniczych i cytatów biblijnych.
Słownik
Przeszukiwanie łacińskich terminów lub ich polskich definicji wśród ponad 13,000 haseł słownikowych.
Odmiana
Koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika ze względu na właściwy schemat odmiany.
Forum Latinum
Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc, lub tylko szukasz znajomych, odwiedź nasze forum.
Jeśli masz ciekawy pomysł, znajdziesz błąd, lub chcesz zamieścić tu swoje materiały, napisz do nas.
Linki
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone.