Animus facit nobilem. - Umysł czyni szlachcica. | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Argonauci

5. Podniesienie kotwicy

Intereá is diés appetébat quem Iásón per núntiós édíxerat, et ex omnibus regiónibus Graeciae multí, quós aut reí novitás aut spés glóriae movébat, undique conveniébant. Tráditum est autem in hóc numeró fuisse Herculem, dé quó suprá multa perscrípsimus, Orpheum, citharoedum1 praeclárissimum, Théseum2, Castorem3, multósque aliós quorum nómina sunt nótissima. Ex hís Iásón quós arbitrátus est ad omnia perícula subeunda parátissimós esse, eós ad numerum quínquágintá délégit et sociós sibi adiúnxit; tum paucós diés commorátus, ut ad omnís cásús subsidia comparáret, návem dédúxit, et tempestátem ad návigandum idóneam nactus mágnó cum plausú omnium solvit. [ pokaż tłumaczenie ]


1 citharoedum. Orfeusz tak pięknie grał na swej złotej harfie, że podążały za nim dzikie zwierzęta, drzewa i skały. Swą grą wybłagał nawet u Plutona, aby zwrócił mu jego zmarłą żonę Eurydykę.
2 Théseum. Bohater, którego czyny przypominają i współzawodniczą z dokonaniami Herkulesa. Najsłynniejszym z nich było zabicie Minotaura.
3 Castorem. Słynny poskramiacz koni i brat Polluksa, zapaśnika.
Sentencje
Wyszukiwanie wśród ponad 2,000 sentencji, w tym skrótów, zwrotów prawniczych i cytatów biblijnych.
Słownik
Przeszukiwanie łacińskich terminów lub ich polskich definicji wśród ponad 13,000 haseł słownikowych.
Odmiana
Koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika ze względu na właściwy schemat odmiany.
Forum Latinum
Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc, lub tylko szukasz znajomych, odwiedź nasze forum.
Jeśli masz ciekawy pomysł, znajdziesz błąd, lub chcesz zamieścić tu swoje materiały, napisz do nas.
Linki
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone.