Ardua prima via est. - Pierwsza ścieżka jest trudna. | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Herkules

11. Druga praca: zabicie Hydry Lernejskiej

Pauló post iússus est ab Eurystheó Hydram necáre. Hóc1 autem mónstrum erat cui novem erant2 capita. Herculés igitur cum amícó Ioláó profectus est ad palúdem Lernaeam, in quá Hydra habitábat. Mox mónstrum invénit, et quamquam rés3 erat mágní perículí, collum éius sinistrá prehendit. Tum dextrá capita novem abscídere coepit; quotiéns tamen hóc fécerat, nova capita exoriébantur. Diú frústrá labórábat; tandem hóc cónátú4 déstitit. Deinde arborés succídere et ígnem accendere cónstituit. Hóc celeriter fécit, et postquam lígna ígnem comprehendérunt, face árdente colla adússit, unde capita exoriébantur. Nec tamen sine mágnó labóre haec fécit; vénit enim auxilió Hydrae5 cancer ingéns, quí, dum Herculés capita abscídit, crúra éius mordébat. Postquam mónstrum tálí modó interfécit6, sagittás suás sanguine éius imbuit, itaque mortiferás reddidit. [ pokaż tłumaczenie ]


1 Hóc. Można by tutaj oczekiwać "haec" jako odniesienie do "Hydram", ale zaimek jest związany z nowym podmiotem ("mónstrum").
2 cui erant. Dosłownie: "któremu były". Dativus posiadania.
3 rés. To słowo można (i należy) tłumaczyć na wiele sposobów w zależności od kontekstu: "to (zadanie)", "sytuacja", "położenie", "rzecz".
4 hóc cónátú. Ablativus rozdzielenia.
5 auxilió Hydrae. Dosłownie: "pomocy Hydrze" Podwójny dativus ("auxilió" - dativus celu, "Hydrae" - dativus odniesienia) Por. arch. "ku pomocy".
6 interfécit. Widzieliśmy już kilka słów odpowiadających polskiemu "zabić". "Interfició" jest najogólniejsze z nich, "necó" odnosi się do zabicia w niezwykły lub okrutny sposób, np. otrucia, zaś "occídó" najczęściej oznacza "zasieczenie" przeciwnika podczas bitwy.
Sentencje
Wyszukiwanie wśród ponad 2,000 sentencji, w tym skrótów, zwrotów prawniczych i cytatów biblijnych.
Słownik
Przeszukiwanie łacińskich terminów lub ich polskich definicji wśród ponad 13,000 haseł słownikowych.
Odmiana
Koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika ze względu na właściwy schemat odmiany.
Forum Latinum
Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc, lub tylko szukasz znajomych, odwiedź nasze forum.
Jeśli masz ciekawy pomysł, znajdziesz błąd, lub chcesz zamieścić tu swoje materiały, napisz do nas.
Linki
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone.