Animus facit nobilem. - Umysł czyni szlachcica. | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Herkules

14. Jaskinia centaura

Dé quartó1 labóre, quem suprá nárrávimus2, haec etiam tráduntur. Herculés dum iter in Arcadiam facit, ad eam regiónem vénit quam centaurí incolébant. Cum nox iam appeteret3, ad spéluncam dévertit in quá centaurus quídam, nómine Pholus, habitábat. Ille Herculem benígné excépit et cénam parávit. At Herculés postquam cénávit, vínum á Pholó postulávit. Erat autem in spéluncá mágna amphora vínó optimó repléta, quam centaurí ibi déposuerant. Pholus igitur hóc vínum dare nólébat, quod4 reliquós centaurós timébat; núllum tamen vínum praeter hóc in spéluncá habébat. "Hóc vínum," inquit5, "mihi commissum est. Sí igitur hóc dabó, centaurí mé interficient." Herculés tamen eum inrísit, et ipse póculum víní dé amphorá hausit. [ pokaż tłumaczenie ]


1 quartó. Schwytanie Dzika Erymantejskiego wylicza się zwykle jako trzecią pracę, zaś schwytanie Łani Kerynejskiej jako czwartą.
2 nárrávimus. Autor czasem używa liczby mnogiej mówiąc o sobie, podobnie jak w języku polskim, co nazywa się liczbą mnogą skromności.
3 appeteret. Tryb łączący wprowadzony przez "cum" wyraża przyczynę głównej czynności.
4 quod. Tutaj spójnik, nie zaimek.
5 inquit. Teraźniejszość historyczna. Częst używane przy bezpośrednim cytowaniu.
Sentencje
Wyszukiwanie wśród ponad 2,000 sentencji, w tym skrótów, zwrotów prawniczych i cytatów biblijnych.
Słownik
Przeszukiwanie łacińskich terminów lub ich polskich definicji wśród ponad 13,000 haseł słownikowych.
Odmiana
Koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika ze względu na właściwy schemat odmiany.
Forum Latinum
Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc, lub tylko szukasz znajomych, odwiedź nasze forum.
Jeśli masz ciekawy pomysł, znajdziesz błąd, lub chcesz zamieścić tu swoje materiały, napisz do nas.
Linki
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone.