Ardua prima via est. - Pierwsza ścieżka jest trudna. | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Herkules

17. Piąta praca: oczyszczenie stajni Augiasza

Deinde Eurystheus Herculí hunc labórem1 graviórem imposuit. Augéás quídam, quí illó tempore régnum in Élide obtinébat, tria mília boum2 habébat. Hí in stabuló ingentis mágnitúdinis inclúdébantur. Stabulum autem inluvié ac squálóre erat obsitum, neque enim ad hóc tempus umquam púrgátum erat. Hóc Herculés intrá spatium úníus diéí púrgáre iússus est. Ille, etsí rés erat multae operae, negótium suscépit. Prímum mágnó labóre fossam duodévígintí pedum3 dúxit, per quam flúminis aquam dé montibus ad múrum stabulí perdúxit. Tum postquam múrum perrúpit, aquam in stabulum immísit et tálí modó contrá opíniónem omnium opus4 cónfécit. [ pokaż tłumaczenie ]


1 labórem. Ta praca jest zwykle wyliczana jako szósta, a przepędzenie Ptaków Stymfalijskich jako piąta.
2 tria mília boum. Liczbę mnogą "mília" stosuje się z genitivusem cząstkowym, jednak liczba pojedyncza "mílle" często występuje jako przymiotnik, dlatego "tysiąc krów" byłoby "mílle bovés".
3 duodévígintí pedum. Szeroki na osiemnaście stóp, tzn. ok. 25 m.
4 opus. Porównaj z "opera" i "labor"."Labor" oznacza ciężką pracę, znój, "opera" - dobrowolny wysiłek, zaś "opus" - dzieło w trakcie tworzenia lub zakończone.
Sentencje
Wyszukiwanie wśród ponad 2,000 sentencji, w tym skrótów, zwrotów prawniczych i cytatów biblijnych.
Słownik
Przeszukiwanie łacińskich terminów lub ich polskich definicji wśród ponad 13,000 haseł słownikowych.
Odmiana
Koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika ze względu na właściwy schemat odmiany.
Forum Latinum
Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc, lub tylko szukasz znajomych, odwiedź nasze forum.
Jeśli masz ciekawy pomysł, znajdziesz błąd, lub chcesz zamieścić tu swoje materiały, napisz do nas.
Linki
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone.