Animus facit nobilem. - Umysł czyni szlachcica. | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Herkules

21. Dziewiąta praca: zdobycie przepaski Hippolity

Géns Amázonum dícitur1 omnínó ex mulieribus cónstitisse. Hae summam scientiam reí mílitáris2 habébant, et tantam virtútem adhibébant ut cum virís proelium committere audérent. Hippolyté, Amázonum régína, balteum habuit celeberrimum quem Márs eí dederat. Adméta autem, Eurystheí fília, fámam dé hóc balteó accéperat et eum possidére vehementer cupiébat. Eurystheus igitur Herculí mandávit ut cópiás cógeret et bellum Amázonibus ínferret. Ille núntiós in omnís partís dímísit, et cum mágna multitúdó convénisset, eós délégit quí máximum úsum in ré mílitárí habébant. [ pokaż tłumaczenie ]


1 dícitur. Czasownik osobowy, ale w języku polskim takie zdania tłumaczy się używając czasownika bezosobowego.
2 reí mílitáris. "sztuki wojennej".
Sentencje
Wyszukiwanie wśród ponad 2,000 sentencji, w tym skrótów, zwrotów prawniczych i cytatów biblijnych.
Słownik
Przeszukiwanie łacińskich terminów lub ich polskich definicji wśród ponad 13,000 haseł słownikowych.
Odmiana
Koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika ze względu na właściwy schemat odmiany.
Forum Latinum
Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc, lub tylko szukasz znajomych, odwiedź nasze forum.
Jeśli masz ciekawy pomysł, znajdziesz błąd, lub chcesz zamieścić tu swoje materiały, napisz do nas.
Linki
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone.