Animus facit nobilem. - Umysł czyni szlachcica. | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Herkules

22. Odmowa Hippolity

Hís virís Herculés persuásit1, postquam causam itineris exposuit, ut sécum iter facerent. Tum cum iís quibus persuáserat návem cónscendit, et cum ventus idóneus esset, post paucós diés ad óstium flúminis Thermódontis appulit. Postquam in fínís Amázonum vénit, núntium ad Hippolytam mísit, quí causam veniendí docéret2 et balteum pósceret. Ipsa Hippolyté balteum trádere volébat, quod dé Herculis virtúte fámam accéperat; reliquae tamen Amázonés eí persuásérunt ut negáret. At Herculés, cum haec núntiáta essent, bellí fortúnam temptáre cónstituit. Proximó igitur dié cum cópiás édúxisset, locum idóneum délégit et hostís ad púgnam évocávit. Amázonés quoque cópiás suás ex castrís édúxérunt et nón mágnó interválló ab Hercule aciem ínstrúxérunt. [ pokaż tłumaczenie ]


1 persuásit. Ten czasownik wymaga podobnej konstrukcji, jak wcześniej "imperó" i "mandó".
1 docéret. Zaimek względny, jak tutaj, często wprowadza zdanie celowe.
Sentencje
Wyszukiwanie wśród ponad 2,000 sentencji, w tym skrótów, zwrotów prawniczych i cytatów biblijnych.
Słownik
Przeszukiwanie łacińskich terminów lub ich polskich definicji wśród ponad 13,000 haseł słownikowych.
Odmiana
Koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika ze względu na właściwy schemat odmiany.
Forum Latinum
Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc, lub tylko szukasz znajomych, odwiedź nasze forum.
Jeśli masz ciekawy pomysł, znajdziesz błąd, lub chcesz zamieścić tu swoje materiały, napisz do nas.
Linki
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone.