Animus facit nobilem. - Umysł czyni szlachcica. | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Herkules

23. Bitwa

Palús erat nón mágna inter duo exercitús; neutrí1 tamen initium tránseundí facere volébant. Tandem Herculés sígnum dedit2, et ubi palúdem tránsiit, proelium commísit. Amázonés impetum virórum fortissimé sustinuérunt, et contrá opíniónem omnium tantam virtútem praestitérunt ut multós eórum occíderint3, multós etiam in fugam coniécerint. Virí enim novó genere púgnae perturbábantur nec mágnam virtútem praestábant. Herculés autem cum haec vidéret, dé suís fortúnís déspéráre coepit. Mílités igitur vehementer cohortátus est ut prístinae virtútis memoriam retinérent neu4 tantum dédecus admitterent, hostiumque impetum fortiter sustinérent; quibus verbís animós omnium ita éréxit ut multí etiam quí vulneribus cónfectí essent proelium sine morá redintegrárent. [ pokaż tłumaczenie ]


1 neutrí. Liczba mnoga, ponieważ odnosi się do obu armii, z których każda składa się z wielu osób. "Żadna" z dwóch osób byłaby "neutra".
2 dedit. Porównaj czas z "volébant" z poprzedniego zdania. Armie czekały przez jakiś czas, w końcu Herkules dał znak.
3 occíderint. Po czasie przeszłym w zdaniu głównym, w zdaniu skutkowym może wystąpić czasem czas przeszły dokonany trybu przypuszczającego (niezgodnie z zasadą następstwa czasów).
4 neu. Podobnie, jak "neque" lub "nec" oznaczają "i nie", tak "néve" lub "neu" oznacza "i aby nie" w zdaniach dopełnieniowych i celowych.
Sentencje
Wyszukiwanie wśród ponad 2,000 sentencji, w tym skrótów, zwrotów prawniczych i cytatów biblijnych.
Słownik
Przeszukiwanie łacińskich terminów lub ich polskich definicji wśród ponad 13,000 haseł słownikowych.
Odmiana
Koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika ze względu na właściwy schemat odmiany.
Forum Latinum
Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc, lub tylko szukasz znajomych, odwiedź nasze forum.
Jeśli masz ciekawy pomysł, znajdziesz błąd, lub chcesz zamieścić tu swoje materiały, napisz do nas.
Linki
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone.