Ardua prima via est. - Pierwsza ścieżka jest trudna. | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Herkules

24. Pokonanie Amazonek

Diú et ácriter púgnátum est1; tandem tamen ad sólis occásum tanta commútátió rérum facta est ut mulierés terga verterent et fugá salútem peterent. Multae autem vulneribus défessae dum fugiunt captae sunt, in quó numeró ipsa erat Hippolyté. Herculés summam clémentiam praestitit, et postquam balteum accépit, líbertátem omnibus captívís dedit. Tum véró sociós ad mare redúxit, et quod nón multum aestátis supererat, in Graeciam proficíscí mátúrávit. Návem igitur cónscendit, et tempestátem idóneam nactus2 statim solvit; antequam tamen in Graeciam pervénit, ad urbem Tróiam návem appellere cónstituit, frúmentum enim quod sécum habébat iam déficere coeperat. [ pokaż tłumaczenie ]


1 púgnátum est. W języku polskim tłumaczy się czasownikiem bezosobowym: "walczono".
2 nactus. Łacina wymaga imiesłowu czynnego, ale imiesłów czasu przeszłego dokonanego verba deponentia jest czynny w znaczeniu.
Sentencje
Wyszukiwanie wśród ponad 2,000 sentencji, w tym skrótów, zwrotów prawniczych i cytatów biblijnych.
Słownik
Przeszukiwanie łacińskich terminów lub ich polskich definicji wśród ponad 13,000 haseł słownikowych.
Odmiana
Koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika ze względu na właściwy schemat odmiany.
Forum Latinum
Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc, lub tylko szukasz znajomych, odwiedź nasze forum.
Jeśli masz ciekawy pomysł, znajdziesz błąd, lub chcesz zamieścić tu swoje materiały, napisz do nas.
Linki
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone.