Ardua prima via est. - Pierwsza ścieżka jest trudna. | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Herkules

25. Laomedon i potwór morski

Láomedón quídam illó tempore régnum Tróiae obtinébat. Ad hunc Neptúnus et Apolló annó superióre vénerant, et cum Tróia nóndum moenia habéret, ad hóc opus auxilium obtulerant1. Postquam tamen hórum auxilió moenia cónfecta sunt, nólébat Láomedón praemium quod próposuerat persolvere. Neptúnus igitur et Apolló ob hanc causam írátí mónstrum quoddam mísérunt specié horribilí, quod cottídié é marí veniébat et homines pecudésque vorábat. Tróiání autem timóre perterrití in urbe continébantur2, et pecora3 omnia ex agrís intrá múrós compulerant. Láomedón hís rébus commótus óráculum cónsuluit, ac deus eí praecépit ut filiam Hésionem mónstró obiceret. [ pokaż tłumaczenie ]


1 auxilium obtulerant. Dosłownie: "przynieśli pomoc".
2 continébantur. Tak zwane zwrotne użycie strony biernej, w którym podmiot wykonuje czynność na sobie.
3 pecora. Dosłownie: "stada". W liczbie pojedynczej "pecudés" oznacza stado konkretnego rodzaju, zwłaszcza owiec. Liczba mnoga odpowiada więc ogółowi zwierząt.
Sentencje
Wyszukiwanie wśród ponad 2,000 sentencji, w tym skrótów, zwrotów prawniczych i cytatów biblijnych.
Słownik
Przeszukiwanie łacińskich terminów lub ich polskich definicji wśród ponad 13,000 haseł słownikowych.
Odmiana
Koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika ze względu na właściwy schemat odmiany.
Forum Latinum
Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc, lub tylko szukasz znajomych, odwiedź nasze forum.
Jeśli masz ciekawy pomysł, znajdziesz błąd, lub chcesz zamieścić tu swoje materiały, napisz do nas.
Linki
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone.