Animus facit nobilem. - Umysł czyni szlachcica. | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Herkules

26. Uratowanie Hezjony

Láomedón, cum hóc respónsum renúntiátum esset, mágnum dolórem percépit; sed tamen, ut cívís suós tantó perículó líberáret, óráculó párére cónstituit et diem sacrifició díxit. Sed síve cású síve cónsilió deórum Herculés tempore opportúnissimó Tróiam attigit; ipsó enim temporis punctó1 quó puella caténís vincta ad lítus dédúcébátur ille návem appulit. Herculés é náví égressus dé rébus quae gerébantur2 certior factus est3; tum írá commótus ad régem sé contulit et auxilium suum obtulit. Cum réx libenter eí concessisset ut, sí posset4, puellam líberáret, Herculés mónstrum interfécit; et puellam, quae iam omnem spem salútis déposuerat, incolumem ad patrem redúxit. Láomedón mágnó cum gaudió fíliam suam accépit, et Herculí pró tantó benefició meritam grátiam rettulit. [ pokaż tłumaczenie ]


1 ipsó temporis punctó quó. Dosłownie: "w tym samym punkcie czasu".
2 dé rébus quae gerébantur. Dosłownie: "o rzeczach które były czynione".
3 certior factus est. Dosłownie: "został upewniony". Tłumaczy się na "dowiedział się".
4 posset. Tryb łączący, ponieważ słowa króla są przytaczane nie wprost.
Sentencje
Wyszukiwanie wśród ponad 2,000 sentencji, w tym skrótów, zwrotów prawniczych i cytatów biblijnych.
Słownik
Przeszukiwanie łacińskich terminów lub ich polskich definicji wśród ponad 13,000 haseł słownikowych.
Odmiana
Koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika ze względu na właściwy schemat odmiany.
Forum Latinum
Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc, lub tylko szukasz znajomych, odwiedź nasze forum.
Jeśli masz ciekawy pomysł, znajdziesz błąd, lub chcesz zamieścić tu swoje materiały, napisz do nas.
Linki
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone.