Ardua prima via est. - Pierwsza ścieżka jest trudna. | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Herkules

27. Dziesiąta praca: woły Gerionesa

Tum véró missus est Herculés ad ínsulam Erythíam, ut bovés Géryonis arcesseret. Rés erat summae difficultátis, quod bovés á quódam Eurytióne et á cane bicipite custódiébantur. Ipse autem Géryón speciem horribilem praebébat; tria enim corpora inter sé coniúncta habébat. Herculés tamen etsí intellegébat quantum perículum esset1, negótium suscépit; ac postquam per multás terrás iter fécit, ad eam partem Libyae pervénit quae Európae proxima est. Ibi in utróque lítore fretí quod Európam á Libyá dívidit columnás cónstituit, quae posteá Herculis Columnae2 appellábantur. [ pokaż tłumaczenie ]


1 esset. Tryb łączący w pytaniu zależnym. Pytanie niezależne brzmiałoby: "Quantum perículum est?" ("Jak wielkie jest niebezpieczeństwo?").
2 columnás. Starożytni wierzyli, że Skała Gibraltarska po europejskiej, i Abyle po afrykańskiej stronie zostały ustawione przez Herkulesa i oznaczały koniec świata.
Sentencje
Wyszukiwanie wśród ponad 2,000 sentencji, w tym skrótów, zwrotów prawniczych i cytatów biblijnych.
Słownik
Przeszukiwanie łacińskich terminów lub ich polskich definicji wśród ponad 13,000 haseł słownikowych.
Odmiana
Koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika ze względu na właściwy schemat odmiany.
Forum Latinum
Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc, lub tylko szukasz znajomych, odwiedź nasze forum.
Jeśli masz ciekawy pomysł, znajdziesz błąd, lub chcesz zamieścić tu swoje materiały, napisz do nas.
Linki
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone.