Ardua prima via est. - Pierwsza ścieżka jest trudna. | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Herkules

3. Lekcja muzyki

Herculés á pueró1 corpus suum díligenter exercébat2; mágnam partem diéí in palaestrá cónsúmébat; didicit etiam arcum intendere et téla conicere. Hís exercitátiónibus vírés éius cónfírmátae sunt. In músicá etiam á Linó centauró érudiébátur (centaurí autem equí erant sed caput hominis habébant); huic tamen artí3 minus díligenter studébat. Híc Linus Herculem ólim obiúrgábat, quod nón studiósus erat; tum puer írátus citharam subitó rapuit, et omnibus víribus4 caput magistrí ínfélícis percussit. Ille íctú próstrátus est, et pauló post é vítá5 excessit, neque quisquam6 posteá id officium suscipere voluit. [ pokaż tłumaczenie ]


1 á pueró. Od chłopca, od dzieciństwa.
2 exercébat. Czas przeszły niedokonany zwyczajowej czynności, podobnie jak cónsúmébat.
3 artí. Dativus dopełnienia bliższego czasownika studébat.
4 omnibus víribus. "Z całych sił", ablativus sposobu.
5 é vítá. Przyimek "e" występuje zarówno samodzielnie, jak i prefiks czasownika.
6 neque quisquam. Dosłownie: "ani ktoś", to znaczy "i nikt nie ...". "Quisquam" występuje głównie w zdaniach przeczących.
Sentencje
Wyszukiwanie wśród ponad 2,000 sentencji, w tym skrótów, zwrotów prawniczych i cytatów biblijnych.
Słownik
Przeszukiwanie łacińskich terminów lub ich polskich definicji wśród ponad 13,000 haseł słownikowych.
Odmiana
Koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika ze względu na właściwy schemat odmiany.
Forum Latinum
Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc, lub tylko szukasz znajomych, odwiedź nasze forum.
Jeśli masz ciekawy pomysł, znajdziesz błąd, lub chcesz zamieścić tu swoje materiały, napisz do nas.
Linki
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone.