Animus facit nobilem. - Umysł czyni szlachcica. | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Herkules

33. Odzyskanie wołów

Herculés cum núllum alium introitum reperíre posset, hóc saxum ámovére cónátus est, sed propter éius mágnitúdinem rés erat difficillima. Diú frústrá labórábat neque quicquam efficere poterat; tandem tamen mágnó cónátú saxum ámóvit et spéluncam patefécit. Ibi ámissós bovés mágnó cum gaudió cónspéxit; sed Cácum ipsum vix cernere potuit, quod spélunca repléta erat fúmó quem ille móre suó1 évomébat. Herculés inúsitátá specié turbátus breve tempus haesitábat; mox tamen in spéluncam inrúpit et collum mónstrí bracchiís complexus est. Ille etsí multum repúgnávit, núlló modó sé líberáre potuit, et cum núlla facultás respírandí darétur, mox exanimátus est. [ pokaż tłumaczenie ]


1 móre suó. "wedle swego zwyczaju".
Sentencje
Wyszukiwanie wśród ponad 2,000 sentencji, w tym skrótów, zwrotów prawniczych i cytatów biblijnych.
Słownik
Przeszukiwanie łacińskich terminów lub ich polskich definicji wśród ponad 13,000 haseł słownikowych.
Odmiana
Koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika ze względu na właściwy schemat odmiany.
Forum Latinum
Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc, lub tylko szukasz znajomych, odwiedź nasze forum.
Jeśli masz ciekawy pomysł, znajdziesz błąd, lub chcesz zamieścić tu swoje materiały, napisz do nas.
Linki
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone.