Ardua prima via est. - Pierwsza ścieżka jest trudna. | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Herkules

4. Uniknięcie ofiarowania

Dé Hercule haec etiam inter alia nárrantur. Ólim dum iter facit, in fínís Aegyptiórum vénit. Ibi réx quídam, nómine Búsíris, illó tempore régnábat; híc autem vir crúdélissimus1 hominés immoláre cónsuéverat2. Herculem igitur corripuit et in vincula coniécit. Tum núntiós dímísit et diem sacrifició3 édíxit. Mox ea diés appetébat, et omnia ríte paráta sunt. Manús Herculis caténís ferreís vinctae sunt, et mola salsa in caput éius ínspersa est. Mós enim erat apud antíquós salem et fár capitibus4 victimárum impónere. Iam victima ad áram stábat; iam sacerdós cultrum súmpserat. Subitó tamen Herculés mágnó cónátú vincula perrúpit; tum íctú5 sacerdótem próstrávit; alteró régem ipsum occídit. [ pokaż tłumaczenie ]


1 vir crúdélissimus. Nie "najokrutniejszy", ale "bardzo okrutny". Stopień najwyższy często oznacza po prostu wysoki stopień.
2 cónsuéverat. Czasowniki zakończone na "-scó" oznaczają początek stanu lub czynności. Ich czas przeszły często reprezentuje stan rzeczy wynikający z ukończenia akcji, co czasem tłumaczy się na czas teraźniejszy: "cónsuéscó" - "przyzwyczajam się", "cónsuéví" - "zwykłem = jestem przyzwyczajony", "cónsuéveram" - "zwykłem (byłem)".
3 sacrifició. Dosłownie: "dla ofiarowania". Dativus celu.
4 capitibus. Dativus dopełnienia bliższego czasownika złożonego "in + pónó".
5 alteró. Odnosi się do "íctú".
Sentencje
Wyszukiwanie wśród ponad 2,000 sentencji, w tym skrótów, zwrotów prawniczych i cytatów biblijnych.
Słownik
Przeszukiwanie łacińskich terminów lub ich polskich definicji wśród ponad 13,000 haseł słownikowych.
Odmiana
Koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika ze względu na właściwy schemat odmiany.
Forum Latinum
Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc, lub tylko szukasz znajomych, odwiedź nasze forum.
Jeśli masz ciekawy pomysł, znajdziesz błąd, lub chcesz zamieścić tu swoje materiały, napisz do nas.
Linki
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone.