Ardua prima via est. - Pierwsza ścieżka jest trudna. | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Herkules

43. Centaur Nessus

Posteá Herculés multa alia praeclára perfécit, quae nunc perscríbere longum est. Tandem iam aetáte1 próvectus Déianíram, Oeneí fíliam, in mátrimónium dúxit; post tamen trís annós accidit ut puerum quendam, cui nómen erat Eunomus, cású occíderit. Cum autem mós esset ut sí quis hominem cású occídisset, in exsilium íret2, Herculés cum uxóre suá é fínibus éius cívitátis exíre mátúrávit. Dum tamen iter faciunt, ad flúmen quoddam pervénérunt in quó núllus póns erat; et dum quaerunt quónam modó flúmen tránseant3, accurrit centaurus Nessus, quí viátóribus auxilium obtulit. Herculés igitur uxórem suam in tergum Nessí imposuit; tum ipse flúmen tránávit. Nessus autem paulum in aquam prógressus ad rípam subitó revertébátur4 et Déianíram auferre cónábátur. Quod cum animadvertisset Herculés, írá graviter commótus arcum intendit et pectus Nessí sagittá tránsfíxit. [ pokaż tłumaczenie ]


1 aetáte. Ablativus szczegółowy. Dosłownie: "posunięty w życiu".
2 ut ... íret. Zdanie skutkowe, jako podmiot "esset".
3 tránseant. Nie "przekraczają", lecz "mają przekroczyć" (mowa zależna). W mowie niezależnej "tránseámus" ("mamy przekroczyć"). Tryb łączący wyraża wątpliwość.
4 revertébátur. Należy do verba deponentia w czasie teraźniejszym, przeszłym niedokonanym i przyszłym.
Sentencje
Wyszukiwanie wśród ponad 2,000 sentencji, w tym skrótów, zwrotów prawniczych i cytatów biblijnych.
Słownik
Przeszukiwanie łacińskich terminów lub ich polskich definicji wśród ponad 13,000 haseł słownikowych.
Odmiana
Koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika ze względu na właściwy schemat odmiany.
Forum Latinum
Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc, lub tylko szukasz znajomych, odwiedź nasze forum.
Jeśli masz ciekawy pomysł, znajdziesz błąd, lub chcesz zamieścić tu swoje materiały, napisz do nas.
Linki
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone.