Ardua prima via est. - Pierwsza ścieżka jest trudna. | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Herkules

45. Śmierć Herkulesa

Herculés nihil malí suspicáns vestem quam Lichás attulerat statim induit; pauló post tamen dolórem per omnia membra sénsit, et quae causa esset éius reí mágnopere mirábátur. Dolóre paene exanimátus vestem détrahere cónátus est; illa tamen in corpore haesit, neque úlló modó abscindí potuit. Tum démum Herculés quasi furóre impulsus in montem Octam sé contulit, et in rogum, quem summá celeritáte exstrúxit, sé imposuit. Hóc cum fécisset, eós quí circumstábant órávit ut rogum quam celerrimé succenderent. Omnés diú recúsábant; tandem tamen pástor quídam ad misericordiam inductus ígnem subdidit. Tum, dum omnia fúmó obscúrantur, Herculés dénsá núbe vélátus á Iove in Olympum abreptus est. [ pokaż tłumaczenie ]
Sentencje
Wyszukiwanie wśród ponad 2,000 sentencji, w tym skrótów, zwrotów prawniczych i cytatów biblijnych.
Słownik
Przeszukiwanie łacińskich terminów lub ich polskich definicji wśród ponad 13,000 haseł słownikowych.
Odmiana
Koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika ze względu na właściwy schemat odmiany.
Forum Latinum
Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc, lub tylko szukasz znajomych, odwiedź nasze forum.
Jeśli masz ciekawy pomysł, znajdziesz błąd, lub chcesz zamieścić tu swoje materiały, napisz do nas.
Linki
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone.