Animus facit nobilem. - Umysł czyni szlachcica. | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Herkules

5. Okrutny czyn

Herculés iam aduléscéns Thébís1 habitábat. Réx Thébárum, vir ígnávus, Creón appellábátur. Minyae, géns bellicósissima, Thébánís2 fínitimí erant. Légátí autem á Minyís ad Thébánós quotannís mittébantur; hí Thébás3 veniébant et centum bovés postulábant4. Thébání enim ólim á Minyís superátí erant; tribúta igitur régí Minyárum quotannís pendébant. At Herculés cívís suós hóc stípendió5 líberáre cónstituit; légátós igitur comprehendit, atque aurís eórum abscídit. Légátí autem apud omnís gentís sánctí habentur. [ pokaż tłumaczenie ]


1 Thébís. Locativus. Podobnie, jak w języku polskim, niektóre nazwy miast występują w liczbie mnogiej.
2 Thébánís. Dativus z przymiotnikiem "fínitimí".
3 Thébás. Nazwom miast nie towarzyszy przyimek, jeżeli są celem ruchu ("do ...").
4 veniébant, postulábant. Czas przeszły niedokonany czynności zwyczajowej.
5 hóc stípendió. Ablativus rozdzielenia.
Sentencje
Wyszukiwanie wśród ponad 2,000 sentencji, w tym skrótów, zwrotów prawniczych i cytatów biblijnych.
Słownik
Przeszukiwanie łacińskich terminów lub ich polskich definicji wśród ponad 13,000 haseł słownikowych.
Odmiana
Koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika ze względu na właściwy schemat odmiany.
Forum Latinum
Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc, lub tylko szukasz znajomych, odwiedź nasze forum.
Jeśli masz ciekawy pomysł, znajdziesz błąd, lub chcesz zamieścić tu swoje materiały, napisz do nas.
Linki
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone.