Ardua prima via est. - Pierwsza ścieżka jest trudna. | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Herkules

6. Pokonanie Mykeńczyków

Ergínus, réx Minyárum, ob haec vehementer írátus statim cum omnibus cópiís in fínís Thébánórum contendit. Creón adventum éius per explórátórés cógnóvit. Ipse tamen púgnáre nóluit, nam mágnó timóre adfectus erat; Thébání igitur Herculem imperátórem creávérunt. Ille núntiós in omnís partís dímísit, et cópiás coégit; tum proximó dié cum mágnó exercitú profectus est. Locum idóneum délégit et aciem ínstrúxit. Tum Thébání é superióre locó impetum in hostís fécérunt. Illí autem impetum sustinére nón potuérunt; itaque aciés hostium pulsa est atque in fugam conversa1. [ pokaż tłumaczenie ]


1 conversa. "Est" oraz "sunt" są często pomijane w wyrażeniach z participium.
Sentencje
Wyszukiwanie wśród ponad 2,000 sentencji, w tym skrótów, zwrotów prawniczych i cytatów biblijnych.
Słownik
Przeszukiwanie łacińskich terminów lub ich polskich definicji wśród ponad 13,000 haseł słownikowych.
Odmiana
Koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika ze względu na właściwy schemat odmiany.
Forum Latinum
Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc, lub tylko szukasz znajomych, odwiedź nasze forum.
Jeśli masz ciekawy pomysł, znajdziesz błąd, lub chcesz zamieścić tu swoje materiały, napisz do nas.
Linki
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone.