Animus facit nobilem. - Umysł czyni szlachcica. | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Herkules

7. Szaleństwo i dzieciobójstwo

Post hóc proelium Herculés cópiás suás ad urbem redúxit. Omnés Thébání propter victóriam máximé gaudébant; Creón autem mágnís honóribus Herculem decorávit, atque fíliam suam eí in mátrimónium dedit. Herculés cum uxóre suá beátam vítam agébat; sed post paucós annós subitó in furórem incidit, atque líberós suós ipse suá1 manú occídit. Post breve tempus ad sánitátem reductus est, et propter hóc facinus mágnó dolóre adfectus est; mox ex urbe effúgit et in silvás sé recépit. Nólébant enim cívés sermónem cum eó habére. [ pokaż tłumaczenie ]


1suós ipse suá. Powtórzenie dla podkreślenia powagi zbrodni.
Sentencje
Wyszukiwanie wśród ponad 2,000 sentencji, w tym skrótów, zwrotów prawniczych i cytatów biblijnych.
Słownik
Przeszukiwanie łacińskich terminów lub ich polskich definicji wśród ponad 13,000 haseł słownikowych.
Odmiana
Koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika ze względu na właściwy schemat odmiany.
Forum Latinum
Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc, lub tylko szukasz znajomych, odwiedź nasze forum.
Jeśli masz ciekawy pomysł, znajdziesz błąd, lub chcesz zamieścić tu swoje materiały, napisz do nas.
Linki
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone.