Animus facit nobilem. - Umysł czyni szlachcica. | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Herkules

8. Wyrocznia delficka

Herculés tantum scelus expiáre mágnopere cupiébat. Cónstituit igitur ad óráculum Delphicum íre; hóc enim óráculum erat omnium celeberrimum. Ibi templum erat Apollinis plúrimís dónís órnátum. Hóc in templó1 sedébat fémina quaedam, nómine Pýthia et cónsilium dabat iís quí ad óráculum veniébant. Haec autem fémina ab ipsó Apolline docébátur, et voluntátem deí hominibus énúntiábat. Herculés igitur, quí Apollinem praecipué colébat, húc vénit. Tum rem tótam exposuit, neque scelus célávit. [ pokaż tłumaczenie ]


1 Hóc in templó. Jednosylabowe przyimki często występują pomiędzy rzeczownikiem i określającym go przymiotnikiem.
Sentencje
Wyszukiwanie wśród ponad 2,000 sentencji, w tym skrótów, zwrotów prawniczych i cytatów biblijnych.
Słownik
Przeszukiwanie łacińskich terminów lub ich polskich definicji wśród ponad 13,000 haseł słownikowych.
Odmiana
Koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika ze względu na właściwy schemat odmiany.
Forum Latinum
Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc, lub tylko szukasz znajomych, odwiedź nasze forum.
Jeśli masz ciekawy pomysł, znajdziesz błąd, lub chcesz zamieścić tu swoje materiały, napisz do nas.
Linki
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone.