Animus facit nobilem. - Umysł czyni szlachcica. | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Perseusz

10. Zamiana Polidektesa w kamień

Postquam Perseus ad ínsulam návem appulit, sé ad locum contulit ubi máter ólim habitáverat, sed domum invénit vacuam et omnínó désertam. Trís diés per tótam ínsulam mátrem quaerébat; tandem quartó dié ad templum Diánae pervénit. Húc Danaé refúgerat, quod1 Polydectem timébat. Perseus ubi haec cógnóvit, írá mágná commótus est; ad régiam Polydectis sine morá contendit, et ubi eó2 vénit, statim in átrium3 inrúpit. Polydectés mágnó timóre adfectus est et fugere volébat. Dum tamen ille fugit, Perseus caput Medúsae mónstrávit; ille autem simul atque hóc vídit, in saxum versus est. [ pokaż tłumaczenie ]


1 quod. Spójnik, nie zaimek wskazujący.
2 eó. Przysłówek.
3 in átrium. Mimo że "inrupit" zdaje się zawierać przyimek, jest on nadal potrzebny przed rzeczownikiem.
Sentencje
Wyszukiwanie wśród ponad 2,000 sentencji, w tym skrótów, zwrotów prawniczych i cytatów biblijnych.
Słownik
Przeszukiwanie łacińskich terminów lub ich polskich definicji wśród ponad 13,000 haseł słownikowych.
Odmiana
Koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika ze względu na właściwy schemat odmiany.
Forum Latinum
Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc, lub tylko szukasz znajomych, odwiedź nasze forum.
Jeśli masz ciekawy pomysł, znajdziesz błąd, lub chcesz zamieścić tu swoje materiały, napisz do nas.
Linki
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone.