Animus facit nobilem. - Umysł czyni szlachcica. | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Perseusz

5. Głowa Gorgony

Rés difficillima1 erat caput Gorgonis abscídere; éius enim cónspectú homines in saxum vertébantur2. Propter hanc causam Minerva speculum Perseó dederat. Ille igitur tergum vertit, et in speculum ínspiciébat; hóc modó ad locum vénit ubi Medúsa dormiébat4. Tum falce suá caput éius únó íctú abscídit. Céterae Gorgonés statim é somnó excitátae sunt, et ubi rem vídérunt, írá commótae sunt. Arma rapuérunt, et Perseum occídere volébant. Ille autem dum fugit5, galeam magicam induit; et ubi hóc fécit, statim é cónspectú eárum évásit. [ pokaż tłumaczenie ]


1 difficillima. Dosłownie "najtrudniejsza". Stopień najwyższy często oznacza duże natężenie cechy.
2 vertébantur. Czas niedokonany oznacza tu czynność, która zachodzi często, regularnie.
3 hóc modó. Ablativus sposobu.
4 vénit, dormiébat. Czas przeszły dokonany wyraża czynność która zaszła w przeszłości, zaś czas przeszły niedokonany mówi o stanie rzeczy istniejącym w przeszłości.
5 fugit. Kiedy "dum" oznacza "podczas gdy", następuje po nim czas teraźniejszy, nawet jeśli opisuje przeszłość.
Sentencje
Wyszukiwanie wśród ponad 2,000 sentencji, w tym skrótów, zwrotów prawniczych i cytatów biblijnych.
Słownik
Przeszukiwanie łacińskich terminów lub ich polskich definicji wśród ponad 13,000 haseł słownikowych.
Odmiana
Koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika ze względu na właściwy schemat odmiany.
Forum Latinum
Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc, lub tylko szukasz znajomych, odwiedź nasze forum.
Jeśli masz ciekawy pomysł, znajdziesz błąd, lub chcesz zamieścić tu swoje materiały, napisz do nas.
Linki
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone.