Animus facit nobilem. - Umysł czyni szlachcica. | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Perseusz

6. Morski potwór

Post haec Perseus in fínís Aethiopum vénit. Ibi Cépheus quídam illó tempore1 régnábat. Híc Neptúnum, maris deum, ólim offenderat; Neptúnus autem mónstrum saevissimum míserat. Hóc cottídié é marí veniébat et hominés dévorábat. Ob hanc causam pavor animós omnium2 occupáverat. Cépheus igitur óráculum3 deí Hammónis cónsuluit, atque á deó iússus est fíliam4 mónstró trádere. Éius autem5 fília, nomine6 Andromeda, virgó fórmósissima erat. Cépheus ubi haec audívit, mágnum dolórem percépit. Volébat tamen cívís suós é tantó perículó extrahere, atque ob eam causam imperáta Hammónis facere cónstituit. [ pokaż tłumaczenie ]


1 illó tempore. Ablativus czasu.
2 omnium. "wszystkich" w znaczeniu "wszystkich ludzi". Przymiotnik w roli rzeczownika (podobnie, jak w języku polskim).
3 óráculum. W starożytności wierzono, że wyrocznie objawiają wolę bogów i przyszłość. Najsławniejsze były wyrocznia Apolla w Delfach, Jowisza w Dodonie oraz Hammona w Egipcie (Hammon bywał utożsamiany z Jowiszem).
4 fíliam. Jeśli nie wprowadza to wieloznaczności, zaimek dzierżawczy ("swą") w łacinie można pominąć.
5 autem. Często wprowadza rozwinięcie lub wyjaśnienie.
6 nómine. Dosłownie: "imienia".
Sentencje
Wyszukiwanie wśród ponad 2,000 sentencji, w tym skrótów, zwrotów prawniczych i cytatów biblijnych.
Słownik
Przeszukiwanie łacińskich terminów lub ich polskich definicji wśród ponad 13,000 haseł słownikowych.
Odmiana
Koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika ze względu na właściwy schemat odmiany.
Forum Latinum
Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc, lub tylko szukasz znajomych, odwiedź nasze forum.
Jeśli masz ciekawy pomysł, znajdziesz błąd, lub chcesz zamieścić tu swoje materiały, napisz do nas.
Linki
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone.