Ardua prima via est. - Pierwsza ścieżka jest trudna. | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Herkules

41. Przekroczenie Styksu

Herculés postquam imperia Eurystheí accépit, in Lacóniam ad Taenarum statim sé contulit; ibi enim spélunca erat ingentí mágnitúdine, per quam, ut trádébátur, hominés ad Orcum déscendébant. Eó cum vénisset, ex incolís quaesívit quó in locó spélunca illa sita esset; quod cum cógnóvisset, sine morá déscendere cónstituit. Nec tamen sólus hóc iter faciébat, Mercurius enim et Minerva sé eí sociós adiúnxerant. Ubi ad rípam Stygis vénit, Herculés scapham Charontis cónscendit, ut ad últeriórem rípam tránsíret. Cum tamen Herculés vir esset ingentí mágnitúdine corporis, Charón solvere nólébat; mágnopere enim verébátur né1 scapha sua tantó pondere oneráta in medió flúmine mergerétur. Tandem tamen minís Herculis territus Charón scapham solvit, et eum incolumem ad últeriórem rípam perdúxit. [ pokaż tłumaczenie ]


1 né. Po czasownikach oznaczających obawę "né" tłumaczy się na "że", natomiast "ut" - "żeby nie". Jednak tu jasno widać przeczenie, ponieważ Charon ma nadzieję, że ta rzecz się nie zdarzy.
Sentencje
Wyszukiwanie wśród ponad 2,000 sentencji, w tym skrótów, zwrotów prawniczych i cytatów biblijnych.
Słownik
Przeszukiwanie łacińskich terminów lub ich polskich definicji wśród ponad 13,000 haseł słownikowych.
Odmiana
Koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika ze względu na właściwy schemat odmiany.
Forum Latinum
Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc, lub tylko szukasz znajomych, odwiedź nasze forum.
Jeśli masz ciekawy pomysł, znajdziesz błąd, lub chcesz zamieścić tu swoje materiały, napisz do nas.
Linki
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone.