Animus facit nobilem. - Umysł czyni szlachcica. | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Perseusz

1. Skrzynia

Haec1 nárrantur á poétís dé Perseó2. Perseus fílius erat Iovis, máximí deórum; avus éius Acrisius appellábátur. Acrisius volébat Perseum nepótem suum necáre; nam propter óráculum puerum timébat. Comprehendit igitur Perseum adhúc infantem, et cum mátre in arcá lígneá inclúsit. Tum arcam ipsam in mare coniécit. Danaé3, Perseí máter, mágnopere territa est; tempestás enim4 mágna mare turbábat5. Perseus autem6 in sinú mátris dormiébat. [ pokaż tłumaczenie ]


1 haec. Dosłownie: "te [rzeczy]", tłumaczy się często na "to", "tak".
2 W języku polskim to zdanie lepiej brzmi w stronie czynnej.
3 Danaé. Jak wiele imion mitologicznych pochodzi z greki i posiada specyficzną odmianę.
4 enim. Zwykle występuje na drugim miejscu w zdaniu.
5 turbábat. Podobnie, jak "dormiébat", znajduje się w czasie imperfectum, aby opisać rzeczy dziejące się w przeszłości wprowadzonej przez "territa est".
6 autem. To słowo również występuje (podobnie, jak enim i dalej "igitur") na drugim miejscu w zdaniu.
Sentencje
Wyszukiwanie wśród ponad 2,000 sentencji, w tym skrótów, zwrotów prawniczych i cytatów biblijnych.
Słownik
Przeszukiwanie łacińskich terminów lub ich polskich definicji wśród ponad 13,000 haseł słownikowych.
Odmiana
Koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika ze względu na właściwy schemat odmiany.
Forum Latinum
Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc, lub tylko szukasz znajomych, odwiedź nasze forum.
Jeśli masz ciekawy pomysł, znajdziesz błąd, lub chcesz zamieścić tu swoje materiały, napisz do nas.
Linki
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone.