Animus facit nobilem. - Umysł czyni szlachcica. | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Argonauci

23. Śmiertelny podarunek

Iásón et Médéa é Thessaliá expulsí ad urbem Corinthum vénérunt, cúius urbis Creón quídam régnum tum obtinébat. Erat autem Creontí fília úna1, nómine Glaucé. Quam cum vídisset, Iásón cónstituit Médéae uxórí suae núntium2 mittere eó cónsilió, ut Glaucén in mátrimónium dúceret. At Médéa ubi intelléxit quae ille in animó habéret, írá graviter commóta iúre iúrandó3 cónfírmávit sé tantam iniúriam ultúram4. Hóc igitur cónsilium cépit. Vestem parávit summá arte textam et variís colóribus ínfectam; hanc mortiferó quódam venénó tinxit, cúius vís tális erat ut sí quis eam vestem induisset, corpus éius quasi ígní úrerétur. Hóc factó vestem ad Glaucén mísit; illa autem nihil malí suspicáns dónum libenter accépit, et vestem novam móre féminárum statim induit. [ pokaż tłumaczenie ]


1 Creontí fília úna. "Creontí" jest tu dativusem posiadania (dzierżawczym).
2 núntium. "List rozwodowy".
3 iúre iúrandó. "Iús iúrandis" - "przysięga".
4 ultúram. Imiesłów czynny czasu przyszłego czasownika deponencyjnego "ulcisor, -i, ultus sum" - "mścić się".
Sentencje
Wyszukiwanie wśród ponad 2,000 sentencji, w tym skrótów, zwrotów prawniczych i cytatów biblijnych.
Słownik
Przeszukiwanie łacińskich terminów lub ich polskich definicji wśród ponad 13,000 haseł słownikowych.
Odmiana
Koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika ze względu na właściwy schemat odmiany.
Forum Latinum
Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc, lub tylko szukasz znajomych, odwiedź nasze forum.
Jeśli masz ciekawy pomysł, znajdziesz błąd, lub chcesz zamieścić tu swoje materiały, napisz do nas.
Linki
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone.