Ardua prima via est. - Pierwsza ścieżka jest trudna. | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Herkules

20. Ósma praca: schwytanie klaczy Diomedesa

Postquam ex ínsulá Crétá rediit, Herculés ab Eurystheó in Thráciam missus est, ut equós Diomédis redúceret. Hí equí carne hominum véscébantur1; Diomédés autem, vir crúdélissimus, illís obiciébat peregrínós omnís quí in eam regiónem vénerant. Herculés igitur mágná celeritáte in Thráciam contendit et ab Dioméde postulávit ut equí sibi tráderentur2. Cum tamen ille hóc facere nóllet, Herculés írá commótus régem interfécit et cadáver éius equís obicí iussit. Ita míra rérum commútátió3 facta est; is enim quí anteá multós cum cruciátú4 necáverat ipse eódem supplició necátus est. Cum haec núntiáta essent, omnés quí eam regiónem incolébant máximá laetitiá adfectí sunt et Herculí meritam grátiam referébant. Nón modo5 máximís honóribus et praemiís eum decorávérunt sed órábant6 etiam ut régnum ipse susciperet. Ille tamen hóc facere nólébat, et cum ad mare rediisset, návem occupávit. Ubi omnia ad návigandum paráta sunt, equós in náví conlocávit; deinde, cum idóneam tempestátem nactus esset, sine morá é portú solvit, et pauló post7 equós in lítus Argolicum exposuit. [ pokaż tłumaczenie ]


1 véscébantur. Czas przeszły niedokonany czynności zwyczajowej.
2 ut tráderentur. "Postuló", podobnie, jak "imperó", przyjmuje zdanie dopełnieniowe wprowadzone przez "ut" z trybem łączącym.
3 míra rérum commútátió. Kiedy rzeczownik określa zarówno przymiotnik, jak i inny rzeczownik, najczęściej występują w tej kolejności.
4 cum cruciátú. Ablativus sposobu.
5 modo. Przysłówek, nie przypadek "modus", którego dativus i ablativus l. poj. byłby "modó" (długie "o").
6 órábant. Podobnie, jak "imperó" i "postuló", przyjmuje "ut" i tryb łączący.
7 post. Tutaj: przysłówek czasu.
Sentencje
Wyszukiwanie wśród ponad 2,000 sentencji, w tym skrótów, zwrotów prawniczych i cytatów biblijnych.
Słownik
Przeszukiwanie łacińskich terminów lub ich polskich definicji wśród ponad 13,000 haseł słownikowych.
Odmiana
Koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika ze względu na właściwy schemat odmiany.
Forum Latinum
Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc, lub tylko szukasz znajomych, odwiedź nasze forum.
Jeśli masz ciekawy pomysł, znajdziesz błąd, lub chcesz zamieścić tu swoje materiały, napisz do nas.
Linki
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone.