Animus facit nobilem. - Umysł czyni szlachcica. | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Perseusz

7. Ofiara z człowieka

Tum réx diem1 certam díxit et omnia2 parávit. Ubi ea diés vénit, Andromeda ad lítus déducta est, et in cónspectú omnium ad rúpem adligáta est. Omnés fátum éius déplórábant, nec lacrimás tenébant. At subitó, dum mónstrum exspectant, Perseus accurrit; et ubi lacrimás vídit, causam dolóris quaerit3. Illí rem tótam expónunt et puellam démónstrant. Dum haec geruntur, fremitus terribilis audítur; simul mónstrum horribilí4 specié procul cónspicitur. Éius cónspectus timórem máximum omnibus iniécit5. Mónstrum mágná celeritáte ad lítus contendit, iamque ad locum appropinquábat ubi puella stábat. [ pokaż tłumaczenie ]


1 diem. "Diés" jest zwykle rodzaju męskiego, lecz kiedy mowa o konkretnym dniu, jest często rodzaju żeńskiego.
2 omnia. Dosłownie: "wszystkie [rzeczy]". Ponownie przymiotnik w roli rzeczownika.
3 Często zamiast czasu przeszłego dokonanego używa się czasu teraźniejszego, aby bardziej malowniczo oddać akcję (teraźniejszość historyczna).
4 horribilí. Umieszczenie przymiotnika przed określanym rzeczownikiem dodatkowo go akcentuje.
5 iniécit. Dosłownie: "wrzucił we wszystkich". "Omnibus" jest dativusem dopełnienia bliższego.
Sentencje
Wyszukiwanie wśród ponad 2,000 sentencji, w tym skrótów, zwrotów prawniczych i cytatów biblijnych.
Słownik
Przeszukiwanie łacińskich terminów lub ich polskich definicji wśród ponad 13,000 haseł słownikowych.
Odmiana
Koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika ze względu na właściwy schemat odmiany.
Forum Latinum
Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc, lub tylko szukasz znajomych, odwiedź nasze forum.
Jeśli masz ciekawy pomysł, znajdziesz błąd, lub chcesz zamieścić tu swoje materiały, napisz do nas.
Linki
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone.