Ardua prima via est. - Pierwsza ścieżka jest trudna. | Więcej
Łacina
Pokaż sentencje (2352):
podstawowe (681)
prawnicze (343)
biblijne (68)
skróty i inne (1260)
Szukane słowo:
Przeszukuje łacińskie sentencje i polskie tłumaczenia!
A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V

Haseł: 77

Nascetur ridiculus mus - [Góry w połogu legną,] a mysz się urodzi; o twórczości artystycznej (Horatius)
Natura horret vacuum. - Natura nie znosi próżni.
Natura nihil fit in frustra. - Natura nie robi nic na próżno.
Naturalia non sunt turpia. - To, co naturalne, nie przynosi wstydu.
Naturam expelles furca, tamen usque recurret. - Choćbyś widłami wypędzał naturę, ona i tak wróci. (Horatius, Listy)
Navigare necesse est, vivere non est necesse. - Żeglowanie jest koniecznością, życie nią nie jest (dewiza marynarzy). (Plutarch za Pompejuszem wielkim)
Ne puero gladium. - Nie dawaj dziecku miecza.
Ne quid nimis. - Nic ponad miarę (zachęta do zachowania umiaru). (Solon)
Ne sutor supra crepidam iudicet. - Niech szewc nie ocenia tego, co jest powyżej trzewika. (Pliniusz Starszy)
Ne sutor supra crepidam iudicet. - Niech szewc nie ocenia tego, co powyżej trzewika (pilnuj szewcze kopyta).
Nec Hercules contra plures. - Na nic Herkules na wielu; siła złego na jednego.
Nec mortem effugere quisquam nec amorem potest. - Nikt nie może wymknąć się śmierci i miłości.
Nec possum tecum vivere, nec sine te. - Nie mogę żyć ani z tobą, ani bez ciebie. (Martial)
Nec verbum verbo curabis reddere fidus interpres. - Jako wierny tłumacz będziesz uważał, aby nie tłumaczyć słowo za słowo. (Horatius)
Necesse est multos timeat quem multi timent. - Wielu musi się bać ten, kogo wielu się boi. (Seneca za Decimusem Laberiuszem)
Nemo ante mortem beatus. - Nikogo nie można nazwać szęśliwym przed śmiercią. (Solon)
Nemo est casu bonus. - Nikt nie jest dobry przypadkiem (moralna doskonałość wymaga pracy). (Seneca, Listy moralne)
Nemo liber est qui corpori servit. - Nie jest wolny kto jest niewolnikiem (swojego) ciała.
Nemo nisi mors. - Nic prócz śmierci (nas nie rozdzieli) (napis na obrączce)
Nemo propheta in patria sua. - Nikt nie jest prorokiem we własnej ojczyźnie.
Nemo regere potest nisi qui et regi. - Tylko ten potrafi rządzić, kto umie być posłusznym władzy. (Seneca, O gniewie)
Nemo sapiens nisi patiens. - Nie jest mądry, kto nie jest cierpliwy.
Nemo sine vitiis est. - Nikt nie jest bez wad.
Nemo surdior est quam is qui non audiet. - Nikt nie jest bardziej głuchy niż ten, kto nie słucha.
Nemo timendo ad summum pervenit locum. - Nikt nie zdobywa szczytu bojąc się. (Publilius Syrus)
Nervus belli pecunia. - Pieniądz jest nerwem wojny. (Cicero)
Nescit vox missa reverti. - Słowo, które raz wyleciało, nie potrafi wrócić (należy zachować ostrożność przed opublikowaniem czegoś). (Horatius, Listy)
Nihil ab omni parte beatum est. - Nie ma czegoś dobrego pod każdym względem.
Nihil agere delectat. - Nic nie robić jest rzeczą przyjemną. (Cicero)
Nihil difficile amanti esse puto - Twierdzę, że dla kochającego nic trudnego. (Cicero)
Nihil est in intellectu quin prius fuerit in sensu. - Nie ma nic w umyśle, czego by przedtem w zmysłach nie było (z Arystotelesa)
Nihil est incertius volgo. - Nie ma nic mniej pewnego od (przychylności) tłumu. (Cicero)
Nihil nobis metuendum est, praeter metum ipsum. - Nie mamy czego się bać, poza samą bojaźnią. (Caesar)
Nihil tam absurde dici potest, quod non dicatur ab aliquo philosophorum. - Nic tak niedorzecznego nie można powiedzieć, czego by już jakiś filozof nie powiedział. (Cicero)
Nihil tam munitum quod non expugnari pecunia possit. - Nie ma nic tak silnego, czego nie mogłyby pokonać pieniądze. (Cicero)
Nil agit exemplum litem quod lite resolvit. - Niewiele wart przykład, który rozwiązuje spór nowym sporem.
Nil desperandum. - Nie należy tracić nadziei. (Horatius, Pieśni)
Nil homini certum est. - Dla człowieka nie ma nic pewnego. (Ovidius, Żale)
Nil nisi bene. - Mów dobrze lub wcale.
Nil recte sine exemplo docetur. - Nie można prawidłowo uczyć bez przykładu.
Nisi credideritis, non intelligetis. - Dopóki nie uwierzysz, nie zrozumiesz. (Św. Augustyn)
Noli equi dentes inspicere donati. - Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. (Św. Hieronim)
Noli simul flare sobereque. - Nie gwiżdż i nie pij jednocześnie.
Noli turbare circulos meos. - Nie zamazuj moich kół (nie przeszkadzaj mi w pracy
Nolunt, ubi velis, ubi nolis, cupiunt. - Kiedy chcesz, odmawiają, kiedy nie chcesz, pragną (o kobietach
Nomina stultorum parietibus haerent. - Imiona głupców oblepiają ściany; głupcy często pokazują się publicznie.
Nomina sunt odiosa. - Nie należy wymieniać nazwisk. (Cicero)
Non est ad astra mollis e terris via. - Nie ma łatwej drogi z ziemi do gwiazd. (Seneca)
Non est beatus, esse se qui non putat. - Nie jest szczęśliwy, kto się za takiego nie uważa. (Seneca za Publiliuszem Syrusem)
Non est viri timere sudorem. - Nie wypada mężczyźnie obawiać się trudu. (Seneca)
Non mortem timemus, sed cogitationem mortis. - Nie śmierci się boimy, lecz myśli o śmierci. (Seneca, Listy moralne)
Non nova, sed novae. - Nie nowa rzecz, ale w nowy sposób przedstawiona.
Non omne quod licet honestum est. - Nie wszystko co jest dozwolone, jest uczciwe. (Corpus Iuris Civilis)
Non omne quod nitet aurum est. - Nie wszystko złoto co się świeci.
Non omnes eadem mirantur amantque. - Nie wszyscy to samo podziwiają i kochają. (Horatius)
Non omnes possumus omnia. - Nie wszyscy możemy wszystko. (Vergilius)
Non progredi est regredi. - Nie czynić postępów to cofać się.
Non qui parum habet, sed qui plus cupit, pauper est. - Ubogi jest nie ten, kto mało ma, lecz ten, kto chce mieć więcej.(Seneca, Listy moralne)
Non scholae, sed vitae discimus. - Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia. (parafraza Seneki)
Non semper erit aestas. - Nie zawsze będzie lato (przygotuj się na trudniejsze czasy).
Non semper Saturnalia erunt. - Nie zawsze trwać będą Saturnalia (nie co dzień jest święto).
Nosce te ipsum. - Poznaj samego siebie.
Nulla dies sine linea. - Ani jednego dnia bez kreski (pracy); dzień bez pracy jest zmarnowany. (Apelles)
Nulla regula sine exceptione. - Nie ma reguły bez wyjątku.
Nulla res carius constat quam quae precibus empta est. - Nie ma droższej rzeczy nad kupioną prośbami. (Seneca)
Nulla servitus turpior est quam voluntaria. - Nie ma niewoli haniebniejszej niźli dobrowolna. (Seneca)
Nulla sine Deo mens bona est. - Bez Boga żadna myśl nie jest dobra. (Seneca)
Nulla sors longa est, dolor et voluptas invicem cedunt. - Nie ma nic stałego, cierpienie i przyjemność następują kolejno po sobie.
Nullum est iam dictum quod non dictum sit prius. - Nic nie jest powiedziane, co nie byłoby powiedziane wcześniej. (Terentius)
Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit. - Nie było wielkiego geniuszu bez domieszki szaleństwa. (Aristoteles)
Nullum malum est sine aliquo bono - Nie ma zła bez jakiegoś dobra. (Plinius)
Nullum saeculum magnis ingeniis clausum est. - żaden wiek nie jest zamknięty na wielkie talenty. (Seneca)
Nullus agenti dies longus est. - Dla pracującego żaden dzień nie jest długi. (Seneca)
Nullus est liber tam malus ut non aliqua parte prosit. Nie ma książki tak złej, że z żadnej części nie ma pożytku. (Pliniusz Młodszy) -
Num barbarorum Romulus rex fuit? - Czyżby Romulus był królem barbarzyńców? (Cicero)
Numquam aliud natura, aliud sapientia dicit. - Nigdy natura nie mówi innej rzeczy, niż mądrość.
Nunc est bibendum. - Teraz pijmy [nadeszła chwila radości]. (Horatius, Pieśni)
Sentencje
Wyszukiwanie wśród ponad 2,000 sentencji, w tym skrótów, zwrotów prawniczych i cytatów biblijnych.
Słownik
Przeszukiwanie łacińskich terminów lub ich polskich definicji wśród ponad 13,000 haseł słownikowych.
Odmiana
Koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika ze względu na właściwy schemat odmiany.
Forum Latinum
Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc, lub tylko szukasz znajomych, odwiedź nasze forum.
Jeśli masz ciekawy pomysł, znajdziesz błąd, lub chcesz zamieścić tu swoje materiały, napisz do nas.
Linki
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone.