Animus facit nobilem. - Umysł czyni szlachcica. | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Argonauci

19. Straszny wysłannik

Erat in náví Argonautárum fílius quídam régis Aeétae, nómine Absyrtus, quem, ut suprá démónstrávimus, Médéa ex urbe fugiéns sécum abdúxerat. Hunc puerum Médéa interficere cónstituit eó cónsilió, ut membrís éius in mare coniectís cursum Colchórum impedíret; certó enim sciébat Aeétem, cum membra fílí vídisset, nón longius prósecútúrum esse. Neque opínió Médéam fefellit, omnia enim ita événérunt ut spéráverat. Aeétés ubi prímum membra vídit, ad ea conligenda návem tenérí iussit. Dum tamen ea geruntur, Argonautae nón intermissó rémigandí labóre1 mox é cónspectú hostium auferébantur, neque prius2 fugere déstitérunt quam2 ad flúmen Éridanum pervénérunt. Aeétés nihil sibi prófutúrum esse arbitrátus sí longius prógressus esset, animó démissó domum revertit, ut fílí corpus ad sepultúram daret. [ pokaż tłumaczenie ]


1 nón intermissó ... labóre. Ablativus absolutus.
2 prius ... quam. Przysłówek "priusquam" może być rozdzielony na dwa słowa (timesis).
Sentencje
Wyszukiwanie wśród ponad 2,000 sentencji, w tym skrótów, zwrotów prawniczych i cytatów biblijnych.
Słownik
Przeszukiwanie łacińskich terminów lub ich polskich definicji wśród ponad 13,000 haseł słownikowych.
Odmiana
Koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika ze względu na właściwy schemat odmiany.
Forum Latinum
Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc, lub tylko szukasz znajomych, odwiedź nasze forum.
Jeśli masz ciekawy pomysł, znajdziesz błąd, lub chcesz zamieścić tu swoje materiały, napisz do nas.
Linki
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone.